Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 1 juli, 2009

Sverige leder EU…

Idag har Sverige tagit makten över EU. Nåja, kanske inte tagit makten, men odrförandeskapet i varje fall. Detta har sagt gång på gång i Sveriges press och radio. Nu har vi chansen, nu är det tid att ändra på allt. Det här är beviset för att EU är demokratiskt, just att alla länder ges ledarskapet ett halvår i taget. Att europeerna inte bryr sig om att rösta i sina val beror bara på att de inte vet sitt bästa. Eller, det är i varje fall vad politikerna skyller på.

Oavsett vilket, så tror jag inte att en majoritet av de europeiska medborgarna har besökt huvudstaden (en av de två). Kanske invånarna i Belgien och Frankrike. Det är intressant att ledarskapet är oberoende av huvudstaden. Så varför behöver vi en huvudstad. Om Sverige har ledarskapet, borde inte huvudstaden hamna i Sverige då? När Spanien har det, varför inte låta regeringen vara i Spanien. Varför inte ha en unionsbyggnad i varje europeiskt land och sen låta parlamentet och tjänstemännen med all byråkrati flytta runt mellan städerna. Vi kanske måste förlänga ordförandeskapet till ett år i taget (vilket skulle möjliggöra att mer hinner genomföras av varje ordförandeland). Det viktiga är att det flyttande parlamentet skulle medföra en närmare kontakt och kanske en samhörighetskänsla mellan delegaterna och de olika medlemsländerna.

Och betyder ordförandeskapet något överhuvudtaget? I mitt perspektiv, nej. Det är ett flaggskepp utan vare sig kanoner eller pansar. Striden utkämpas på andra platser och har väldigt lite med demokrati att göra.

Read Full Post »