Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2010

Cyklar kan inte minska biltrafiken – DN.se.

Det handlar nog inte så mycket om att ersätta ett trafikslag med ett annat. Det handlar om att se till att man ger förutsättningar för alla trafikslag. Ofta innebär lösningar som gör det enklare för bilar, att det blir svårare för andra trafikslag. Det är cyklister och fotgängare som får använda sig av tunnlar (och ofta ganska jobbiga uppförsbackar). Det är cykelbanor som går i krokar och svängar för att låta nya raka gator gå rakt fram. Det blir helt enkelt hela tiden lösningar på bilens villkor, och inte på de mer naturvänliga transportmedlens.

Tänker man sedan i termer av funktionshinder, så blir tunnellösningar på korsningar nästan komiskt dåliga. Att rulla nerför kan ju gå bra… men att med ren muskelstyrka ta sig uppför en backe som finns under vanliga gator och tåglinjer är inte enkelt ens för en vältränad person.

Återinför möjligheten att ta med cyklar, både på pendeltåg, bussar och andra kommunala färdmedel. Låt cykeltransport ingå i biljetten, och se till att det finns hyr- eller lånecyklar att tillgå på centrala platser. Enkla lösningar, som egentligen bara är tekniska problem, och tekniska problem kan ju lösas.

Det som behövs är en genomarbetad helhetssyn på kommunikationspolitiken. Frågan är väl bara om viljan att åstadkomma en sådan finns?

Read Full Post »

Jag skriver det här inlägget med vetskapen om att jag riskerar att kritiseras för innehållet. Men om man läser noggrant, så bör det ändå framgå vad jag egentligen tycker, utan att det ska färgas genom rasistiska eller anti-rasistiska solglasögon.

I en omröstning har man nu i Belgien infört ett förbud mot Burka och Niqab. Orsaken är, enligt de som står för förslaget, att man vill se till att människor inte kan vara anonyma på offentlig plats. Ganska så genomskinligt i min mening. Ska man också arrestera de människor som bär ett munskydd (så att man bara ser ögonen ovanför kanten)? Sen kan man ge dispens för karnevaler och maskeradliknande tillställningar. Varför det? Är det inte lika viktigt att se ansiktet när man har ”normala” belgare som bara skyler ansiktet för att de inte vill bli igenkända eller tänker ha kul?

Jag vill inte här ta ställning till huruvida plagget som sådant är ett större förtryck av kvinnan än t.ex. det av grupptrycket påtvingade modet med bara magar, eller kort-korta kjolar som har som enda syfte att objektifiera kvinnokroppen. Jag vet vad jag tycker och jag tror att andra kan räkna ut vad jag tycker också. Men det är min privata åsikt.

Det som stör mig i det här beslutet är i stället två olika saker som har samband med ämnet. Det första är varför ett land måste lägga sig i en sån privatsak som ens klädsel, och på ett sådant ensidigt och utpekande sätt? Om en person vill bära en viss klädsel så bör det vara tillåtet. Finns det då inget som borde vara otillåten klädsel? Jo, förmodligen, men den gränsdragningen är inte alls lätt att göra. Ett svenskt exempel på när det var problem, var när ett antal kvinnor protesterade mot att de måste bära bikiniöverdel på offentliga badhus, medan männen slipper. Bör det vara tillåtet eller inte att vara helt naken? Frågan är varför statsmakten ska lägga sig i en viss klädnad och försöka ändra på den?

Men det andra är mer strikt kopplat till den religiösa tanken bakom förbudet. För visst är beslutet ett tydligt slag mot de islamiska grupper som följer de traditionella ritualer som innefattar burka eller niqab. Notera att det inte handlar om alla islamiska grupper, utan bara de som tillämpar Koranen på det sätt som involverar just bärandet av de här klädesplaggen. MEN, och det är ett stort men, det kommer förmodligen att sammankopplas med hela den islamiska världen. Och det är här jag ser problem två. Genom förbudet mot burka och niqab har Belgien (och snart också Frankrike) satt fokus på en religiöst grundad företeelse.

Det står nu varje islamiskt styrt land fritt att införa motsvarande restriktioner gentemot icke-muslimer. Risken är att vi som vill besöka ett land med en islamisk regim, riskerar att få betala ett högt pris för detta, i form av böter eller fängelse om vi har något i vår packning eller i vår garderob som inte följer de muslimska sedvänjorna. Det kanske till och med blir förbjudet i något land för en kvinna att ha normala (enligt vår sedvänja)..

Så vad vinner Belgien på detta? Jag är böjd att konstatera att de inte kommer vinna något alls. Tvärtom. Jag tror inte ens att de kommer att stärka kvinnans ställning med det här. Förbud av det här slaget ger ofta upphov till martyrer och aktioner. Det kommer säkerligen att ske i det här fallet med. Och mest lidande av allt kommer demokratin att bli. Ett demokratiskt samhälle kan inte agera med förbud, utan måste agera med argumentation och konstruktiva handlingar. Förbud mot åsikter och religion har väldigt sällan gett avsedd effekt.

Snarare tvärtom…

Read Full Post »

Det kan kanske hända att någon undrar över vilka konkreta valfrågor jag saknar i debatterna? Därför tänkte jag ge exempel på några sådana i det här inlägget. En del frågor är enklare än andra, en del är mer intrikata att svara på, men jag har oavsett vilket, inte hört dem ventileras i debatten. Så här kommer några av mina förslag på frågor:

  • Hur ska man se till att ALLA har lika chanser på arbetsmarknaden?Idag är det många som inte ens får chansen till ett jobb, t.ex. för att de råkar vara invandrare eller råkar ha en funktionsnedsättning. Den dolda diskrimineringen är ett stort problem som måste tas om hand, om man ska kunna få med alla som vill.
  • Hur ska man se till att ALLA människor har möjlighet att åka med offentliga hjälpmedel? Idag är det t.ex. inte möjligt att åka tåg på alla sträckor om man sitter i rullstol.
  • Hur ska man se till att folk får den hjälp de behöver, t.ex. personlig assistans, bidrag eller hjälpmedel, utan att de behöver vara advokater, och/eller behöver redogöra för allt de gör, t.ex. minsta lilla besök på toaletten?
  • Vad vill man göra för att se till att ALLA människor har en minsta dräglig standardnivå och inkomst? Pensionärer som inte har råd med mat, sjuka som inte har råd att vara sjukskrivna (eller blivit utförsäkrade).
  • Hur ska vi få ett humant samhälle, istället för ett samhälle som styrs av inhumana regler?Kanske inte så konkret frågeställning, men idag är det svårt att vara mänsklig som handläggare, det är bättre och enklare att gömma sig bakom alla regler som finns.

Detta var bara några exempel på ganska konkreta (nåja, nästan i varje fall) frågeställningar som behöver svar. Egentligen kan man väl översätta de här frågan till den mer abstrakta ”Hur ska vi få ett humanare samhälle för alla?” men då blir risken att vi får ”politikersvar”. Det vill jag inte ha, jag vill ha konkreta löften (med införandegaranti) från de partier som vill att jag ska rösta på dem.

Kan vi möjligen få andra svar än ”Vi ska tillsätta en utredning”?

Read Full Post »